...wnętrze pełne magii

Dofinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne 
potrzeby

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności i uruchomienie nowych usług w wyniku zakupu 
wyposażenia do centrum konferencyjno bankietowego z zapleczem obsługi turystyczno noclegowej krótkotrwałego zakwaterowania.
Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Cezar", 42-400 Zawiercie, 
ul. Paderewskiego 69b
Wartość projektu: 440 822,16 PLN
Wartość dofinansowania: 199 982,74 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl